Hapa Salvos 280

Varastossa

1,00 €

Toiminto manuaalisella mittavasteella:

1. Hirsi syötetään koneen oikealta puolelta, jonka jälkeen oikaistaan hirren pää.

2. Hirsi syötetään päätystoppariin ja puristetaan puristimilla, jonka jälkeen ajetaan kummatkin lovet samanaikaisesti. Tämän jälkeen tuulinurkan lovet ja porataan tapitusreiät (tällä toiminnolla automaattikierto, myös manuaalisesti).

3. Seuraavaksi hirsi syötetään rullapöydissä olevaan stoppariin ja ajetaan hirren toiseen päähän lovet samalla lailla kuin kohdassa 2. Lovestuksen jälkeen samalla kiinnityksellä katkaistaan hirsi oikeaan mittaan. Yhteen hirteen pystyy myös tekemään hirren välille lovia ja reikiä.


Toiminto automaattisella mittavasteella:
Mittavaste hakee automaattisesti hirren ja määrää työstöjen kohdat, kone tekee toiminnot automaattisesti

Koneen käyttäjien määrä: 1–2 henkilöä.

Erittäin helppokäyttöinen ja vankkarakenteinen.


Toiminnot:
- Sahaus
- Lovestus
- Tuulinurkka
- Poraus
- Karaura.


Lisävarusteet:
- Rullapöydät
- Mittalaitteet (mekaaniset tai automaattiset)
- Sivusiirtokuljettimet
- Purunpoistoimurit
- Mattokuljettimet
- Vinosahausyksikkö
- Lisäporia.